“Leraren kunnen het onderricht slechts ten dele overdragen. Het is via je eigen toegewijde oefening dat de geheimen van de Vredeskunst tot leven zullen komen.”

“Leraren kunnen het onderricht slechts ten dele overdragen. Het is via je eigen toegewijde oefening dat de geheimen van de Vredeskunst tot leven zullen komen.”

De oorspronkelijke betekenis van onderwijzen is ‘iemand ondersteuning bieden door hem de weg te wijzen’. Onderrichten is op dezelfde manier gevormd uit richten (‘in een bepaalde richting sturen’); onderrichten is dus eigenlijk: ‘iemand helpen de juiste weg te vinden’....
1+1=?

1+1=?

Een simpele som met een simpel antwoord, of toch niet? Vanuit rekenkundig oogpunt is het antwoord duidelijk. Toch heb ik meerdere trainers vol overtuiging horen vertellen dat 1 en 1 werkelijk 3 maakt. Samenwerking tussen twee partijen levert immers meer op dan als je...
Vind je aan/uit knop

Vind je aan/uit knop

vind je AAN/UIT-knop Hoe je switcht van ineffectief naar effectief gedrag Plezier hebben en effectief zijn in wat je doet, geeft je energie. Maar soms word je uit die lekker flow gehaald. Je krijgt kritiek van een collega, voelt je miskend door je baas of zit in de...