Van toegevoegde waarde

Een belangrijk uitgangspunt in onze filosofie is, dat we van toegevoegde waarde willen zijn in het ontwikkelingsproces van individuen en organisaties. De filosofie gaat uit van hetgeen in aanleg al aanwezig is en spreekt dat aan. Door de ervaringsgerichte aanpak en
de vertaling van de filosofie naar de praktijk van alledag, is het voor eenieder tastbaar en kan het een verheldering, verdieping en versnelling geven in het leerproces. Hoe je ons ook zou willen inzetten, we kunnen in ieder traject van toegevoegde waarde zijn. Welke invulling de training krijgt is afhankelijk van de doelstelling en de vragen die ontstaan tijdens de training.

 

Binnen een meerdaagse training
Als er een specifiek doel of vraag aan onze bijdrage vooraf gaat, zoals dat in meerdaagse trajecten vaak het geval is, dan richten we ons binnen de training op de onderdelen van de filosofie die het best aansluiten bij het overkoepelende doel. De combinatie van filosofie en (fysieke) ervaring maakt dat eerder opgedane kennis en verankerd wordt. Zo kunnen we ons binnen persoonlijk leiderschap richten op de kracht van authenticiteit en het versterken en vergroten van je invloed en impact, laten we in management opleidingen ervaren hoe je verbinding creëert en een organisatie in beweging brengt en binnen talentenprogramma’s kunnen we helpen jouw talenten ontdekken en geven we handvatten voor het verder ontwikkelen ervan.

Incompany
Wanneer er geen specifiek doel of vraag aan de training vooraf gaat, dan beginnen we vanuit de basis van de aikidofilosofie. We geven een algemene introductie in de filosofie en gaan in op de vragen die gaandeweg ontstaan. Een aantal onderdelen die behandeld worden:
– ik, de ander en omgeving
– weerstand weghalen
– de ander in zijn kracht aanspreken
– de werkdruk verminderen dan wel tot nul reduceren

 

Open inschrijving:
Naast trainingen binnen het bedrijf of via een trainingsorganisatie, is het ook mogelijk om open in te schrijven. Zodra er voldoende deelnemers zijn, zal een training worden gestart. Het is mogelijk in te schrijven voor een kortdurende en verdiepende training.

Tijdens de kortdurende training maak je kennis met de aikidofilosofie.

Heb je al eerder een training gevolgd en wil je graag meer ervaren, dan bieden we een verdiepende training aan van zes dagdelen waarin dieper ingegaan wordt op de filosofie door middel van een vast ritme van:
– verstilling en bewustwording
– theorie en filosofie
– bewegen

Annuleringsvoorwaarden:

Bij annulering van opdrachtnemer wordt de opdrachtgever direct geïnformeerd en komen de eventuele vergoedingen aan de opdrachtnemer te vervalen

Bij annulering door opdrachtgever:
– Meer dan 21 dagen er geen kosten in rekening gebracht door opdrachtnemer
– Tussen de 21 en 7 dagen worden 50% van het afgesproken tarief in rekening gebracht door opdrachtnemer
– Minder dan 7 dagen dan wordt er 100% van het afgesproken tarief in rekening gebracht door de opdrachtgever