Selecteer een pagina

“Je geest is het ware schild”

Fysieke en mentale (geestelijke) balans zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wanneer je bijvoorbeeld een fysiek ongemak hebt en je daar zorgen over gaat maken, zijn beide systemen in onbalans. Andersom kan fysieke beweging (sporten) ervoor zorgen dat het hoofd...

“Leraren kunnen het onderricht slechts ten dele overdragen. Het is via je eigen toegewijde oefening dat de geheimen van de Vredeskunst tot leven zullen komen.”

De oorspronkelijke betekenis van onderwijzen is ‘iemand ondersteuning bieden door hem de weg te wijzen’. Onderrichten is op dezelfde manier gevormd uit richten (‘in een bepaalde richting sturen’); onderrichten is dus eigenlijk: ‘iemand helpen de juiste weg te vinden’....