Inspiratie

uitspraken van O Sensei en andere artikelen

“Vrede als Levenskunst is datgene vervullen waaraan te kort heerst.”

Het laatste artikel dat wij in deze bijzondere tijd schrijven en dan kun je eigenlijk maar één ding doen. In de Aikidofilosofie zorg je ervoor dat zaken afgerond (cirkelvorm) worden. In alle technieken kun je de cirkelvorm herkennen. Als iets niet afgerond is, kan je eigenlijk niets nieuws beginnen. Het

“De technieken van vredeskunst zijn niet snel of langzaam, noch bevinden ze zich binnen of buiten. Ze gaan tijd en ruimte te boven.”

We hebben al veel geschreven over technieken en ontdekt dat het lang duurt voordat je de essentie van één techniek doorgrond hebt. Ook hebben we ontdekt dat het beoefenen van één techniek uiteindelijk leidt tot meesterschap over alle bewegingen. Het oefenen zelf is dan ook niet gericht op het aanleren

“Al verschilt onze weg volledig van de krijgskunsten uit het verleden, toch hoeven we het oude niet helemaal te laten varen. Neem waardevolle tradities op in deze nieuwe Kunst door ze te bekleden met een nieuwe dracht, en bouw vanuit de klassieke stijlen om ‘betere’ vormen te scheppen.”

In de loop van de tijd veranderd bijna alles en wordt het oude meestal afgedankt. Toch hoor je vaak gezegd worden: “Vroeger was alles beter”. Is het dan wel handig om zaken die wij in het verleden deden in het heden af te serveren?   In het ‘oude’ Japan werd

“Laat niet na – Om te leren van – De reine stemming van een – Aldoor golvende bergstroom – Die over de rotsen klatert.”

Net als aarde, vuur en lucht, is water een natuurelement. Het is het enige natuurelement dat zich in verschillende vormen, al naar gelang de omgeving, kan voordoen. Het kan de vorm aannemen van gas (als waterdamp), vast (als ijs), vloeibaar (als water).   Onze aarde bestaat voor 71% uit water,

“Vul jezelf met KI en nodig de aanval uit.”

Vandaag gaan we kijken naar twee zaken: Wat is KI? Waarom moet ik de aanval uitnodigen? In het woord Aikido vind je het Japanse woord KI. Het woord KI heeft een aantal verschillende schrijfstijlen: – Qi;  als in Qigong, onderdeel van de Chinese bewegingsleer – Chi; als in Tai Chi,