Inspiratie

uitspraken van O Sensei en andere artikelen

“Je geest is het ware schild”

Fysieke en mentale (geestelijke) balans zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wanneer je bijvoorbeeld een fysiek ongemak hebt en je daar zorgen over gaat maken, zijn beide systemen in onbalans. Andersom kan fysieke beweging (sporten) ervoor zorgen dat het hoofd ‘leeg’ voelt, je ontspant en je meer energie krijgt. Het is

“Leraren kunnen het onderricht slechts ten dele overdragen. Het is via je eigen toegewijde oefening dat de geheimen van de Vredeskunst tot leven zullen komen.”

De oorspronkelijke betekenis van onderwijzen is ‘iemand ondersteuning bieden door hem de weg te wijzen’. Onderrichten is op dezelfde manier gevormd uit richten (‘in een bepaalde richting sturen’); onderrichten is dus eigenlijk: ‘iemand helpen de juiste weg te vinden’. Tegenwoordig is ‘iemand helpen de juiste weg te vinden’ echter veelal

“De beste strategie is gebaseerd op een onbeperkt aantal mogelijkheden”

Laten we eerst eens kijken wat een definitie is van strategie: “Een strategie is een plan waarmee doelstellingen gerealiseerd kunnen worden.” Om doelstellingen te bereiken zal er een keuze gemaakt moeten worden uit mogelijke wegen en middelen. Vaak wordt er een strategie gekozen die in het verleden zijn effect heeft

“Bezie deze wereld niet met angst. Treedt dapper tegemoet wat op je pad komt.”

Een aantal weken geleden konden we elkaar nog ongestoord een hand geven of zelfs een knuffel. We hopen dat deze tijden zo snel mogelijk weer komen. Maar wat doen we in de tussentijd? Kunnen we overzien hoe lang de periode nog duurt? Als we nou maar wisten dat het nog

“Vrede als (levens)kunst – deel 3

Morihei Ueshiba (ook aangesproken als O Sensei) kon zelfs als oude man van tachtig elke vijand ontwapenen. Al was hij als krijger onoverwinnelijk, toch was hij bovenal een man van vrede, die vechten, oorlog en elke vorm van geweld verafschuwde. Zijn weg was Aikido, hetgeen vertaald kan worden met de