Acht krachten houden de schepping in stand:

 • Beweging en rust
 • Versteviging en vervloeiing
 • Verspreiding en samentrekking
 • Eenwording en verdeling

De laatste twee krachten zijn Eenwording en Verdeling. Simpel gezegd: alles is één en je kunt  verschillende onderdelen onderscheiden. In Aikido is één een belangrijk begrip en geldt de optelling 1 + 1 = 1. Dat klinkt misschien wat vreemd, maar wellicht wordt het duidelijker door het volgende citaat: “1 druppel water + 1 druppel water vormt 1 grote druppel water en geen twee druppels.”

Wat deze twee krachten te maken hebben met het in standhouden van het leven is eenvoudig te vertalen in onze voortplanting als soort.

Aikido werkt vanuit de gedachte dat je geen tegenstanders hebt die je wilt uitschakelen, maar medestanders die je wilt inschakelen. Door de medestander in te schakelen maak je van verschillende onderdelen weer één. Hierdoor verdwijnt het gevecht. Om te vechten heb je namelijk minimaal twee nodig, want iets dat één is kan niet vechten. Het voordeel van niet vechten is dat je niet kunt winnen en je dus ook niet kunt verliezen. Er ontstaat een situatie waarin eenieder kan leren en er beter uit kan komen.

 

Je gaat een ‘gevecht’ dan ook nooit uit de weg, het is immers een kans om te oefenen met verbinden. Een aanval wordt niet veroordeeld en de uitnodiging om er samen naar te kijken blijft. Wanneer iemand toch graag wilt aanvallen kun je naast je medestander gaan staan en samen op zoek gaan naar mogelijkheden om te bewegen. Degene die aanvalt merkt dat het aanvallen weinig zinvol is, maar dat het wel mag.

 

Verbinden op de drie niveaus is te vertalen als:

 • Ik, het samengaan van alle onderdelen (fysiek/mentaal) vormt de essentie
 • Ik en de ander, als deze samengaan ontstaat het woord
 • Ik, de ander en de omgeving vormen samen MIJZELF.

 

Klinkt het laatste niveau onlogisch, denk dan aan de zinnen:

 • Bij jou kan ik MIJZELF zijn
 • In deze omgeving kan ik MIJZELF laten zien.

 

Eenwording begint uiteraard op het niveau ik. Als het ik niet één kan zijn, dan ben je afhankelijk van de ander en/of de omgeving voor de eenwording. Je lot leggen in de handen van de ander is risicovol. Je kunt mazzel hebben en iemand treffen die ik (hij/zij) en de ander (jij) verbindt tot WIJ. Deze mazzel wensen we je van harte toe. Wil je echter zeker weten dat de eenwording tot stand komt, dan kun je beter zelf beginnen.

Eenwording is niet mogelijk zonder meerdere onderdelen ofwel Verdeling. Zonder linker en rechterschoen, kun je immers geen paar vormen. De verdeling is noodzakelijk om te kunnen lopen, zitten de schoenen aan elkaar vast, dan kom je niet ver. Lopen met twee rechter- of linkerschoenen verstoort de balans en een linkerschoen combineren met een rechter slipper zal ook niet het beste resultaat geven. Het is dus wel handig om er een kloppend paar van te maken.

Na de eenwording komt er een moment dat er geen sprake meer is van ontwikkelen door het ene geheel en kan er alleen verder gegroeid worden als de delen weer verdeeld worden. Zo is het niet nuttig om lang met jouw medestander mee te blijven lopen. Om het gezamenlijke perspectief uit te kunnen bouwen heb je reflectie vanuit de verschillende individuen nodig.

Praktische uitwerkingen:

 • In de complexiteit van het coronatijdperk kan je niet beginnen door op alle onderdelen maatregelen te treffen. Je brengt eerst het geheel (in grote lijnen) bij elkaar (eenwording) en maakt hier algemeen werkende maatregelen voor, om vervolgens weer op de verschillende onderdelen (verdeling) specifieke maatregelen te treffen.
 • Als er sprake is van veel ‘tegenstrijdige’ belangen, leidt beginnen vanuit de veelheid van belangen meestal niet tot eenduidige en/of gedragen oplossingen. Handiger is het om eerst te kijken op welk niveau belangen gelijk zijn (eenwording) om vervolgens gezamenlijk te kijken naar de meer individuele belangen (verdeling).

 

Een ander citaat vanuit de Aikido-filosofie laat dit ook zien:

Als een tegenstander op je afkomt treedt hem dan tegemoet groet hem (eenwording); wil hij zich terugtrekken, stuur hem dan op weg. (verdeling)

 

Opdracht:

Bedenk een situatie waarin je zowel de eenwording als de verdeling hebt toegepast. Dit kan zowel in de privésfeer als op werkgebied zijn. Wat heeft dat uiteindelijk betekent voor het behaalde resultaat, de samenwerking, je gevoel?

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *