Net als aarde, vuur en lucht, is water een natuurelement. Het is het enige natuurelement dat zich in verschillende vormen, al naar gelang de omgeving, kan voordoen. Het kan de vorm aannemen van gas (als waterdamp), vast (als ijs), vloeibaar (als water).

 

Onze aarde bestaat voor 71% uit water, daarnaast bestaat het leven op onze aarde uit water en is tevens afhankelijk van water om te kunnen leven. Ook wij als menssoort bestaan voor 60-70% uit water (afhankelijk van leeftijd en geslacht) en zouden zonder water, binnen drie tot vier dagen overlijden. Water heeft vele functies in ons systeem:

 • Het is nodig voor het brein om hormonen en neurotransmitters te produceren.
 • Het vormen van speeksel wat nodig is voor onze spijsvertering.
 • Het reguleert de lichaamstemperatuur.
 • Het ondersteunt de gezondheid door het vochtig houden van de slijmvliezen.
 • Het dient als smering van de gewrichten om zo soepel te kunnen bewegen.
 • Het beschermt het brein en de ruggengraat tegen schokken van buiten het lichaam.
 • Het zet voeding om in bestanddelen die nodig zijn om te kunnen leven.
 • Het reinigt het lichaam door het afvoeren van afvalstoffen via de urine.
 • Het zorgt ervoor dat lichaamscellen kunnen groeien, worden vervangen en overleven.
 • Het helpt bij het vervoeren van zuurstof door het hele lichaam.
 • Het is het voornaamste onderdeel van de meeste lichaamsdelen.

 

Kijk je naar water, dan zie je dat het belangrijk is dat het blijft stromen. Als water een relatief korte tijd stil staat, is het al een bron voor ziektekiemen die zich ontwikkelen en gaat het stinken. Je hebt het vast wel eens gezien; een sloot die aan de oppervlakte bedekt is met (eenden)kroost, een waterplantje dat groeit op stilstaand of traag stromend water en zuurstof onttrekt uit het water. Het ziet er wellicht mooi uit, maar het water gaat stinken en het leven in de sloot zal sterven. Bedenk dat wij ook voor het grootste gedeelte bestaan uit water en als dat niet meer of slecht door ons lichaam stroomt, kan dat levensbedreigend zijn.

 

Wat zijn de lessen die de golvende bergstroom ons zou kunnen leren?

 

Denk eens aan het geluid dat je hoort bij een fontein of een beekje met stromend water. Het klaterende  geluid heeft een zeer rustgevend effect. Het rustgevend effect zorgt ervoor dat ons hele systeem in een ontspannen toestand komt en brengt ons in een staat van ‘dagdromen of meditatie’. Het denken wordt helderder, waardoor we zaken weer op een rijtje kunnen zetten en ideeën krijgen voor vraagstukken waar we mee bezig zijn. Daarnaast kunnen we er ook gewoon even stilzitten en genieten van het geluid, we hoeven even niets.

 

Naast de rust die de golvende bergstroom ons geeft, laat het ons ook zien dat obstakels ons niet in de weg hoeven zitten. Het slaat niet kapot op de rots. Door te ‘accepteren’ dat de rots er is en te kijken naar de ruimte die rondom de rots aanwezig is, kan het met behoud van de eigen vorm en kracht verder stromen. Het zal altijd de eigen weg vinden.

 

Het stromend water kan zeer zacht zijn waardoor het door niets tegen gehouden kan worden. Het kan echter ook zeer hard zijn, waardoor het zorgt dat de harde stenenrots slijt. Als je ooit ‘verkeerd’ op het water in een zwembad terecht bent gekomen, heb je gevoeld hoe hard water kan zijn, zelfs in de vloeibare vorm. De kracht van water is dat het zacht en hard in zich draagt en de vorm aanneemt die noodzakelijk is om er voor te zorgen dat het kan blijven bewegen en leven.

 

Het alsmaar stromende water zal er, net als in ons lichaam, zorg voor dragen dat een verontreinigde omgeving wordt schoongespoeld en dat het vuil wordt afgevoerd. Hierdoor zorgt het water ervoor dat leven mogelijk is en blijft, voor het ik, de ander (bijvoorbeeld het dier dat ‘schoon’ water kan drinken) en de omgeving (de natuur). Als wij in een ‘ziekmakende’ omgeving zijn kunnen wij, mits wij zijn als stromend water, de boel opschonen en gezond houden.

 

Resumerend zijn de lessen die de golvende bergstroom ons leert dat het ik;

 • Rust kan brengen aan anderen.
 • Altijd je eigen weg kan gaan.
 • Zowel zacht als hard kan zijn al naar gelang de situatie.
 • Een (eigen)omgeving ‘gezond’ kan maken en houden.

 

Oefening:

Als je de laatste les; ‘het bevorderen van gezondheid’, als metafoor vertaald, kan je dan een situatie voor ogen nemen, waar jij als stromend water gehandeld hebt? Bedenk hoe jij in deze tijd metaforisch en wellicht ook letterlijk de gezondheid van het ik, de ander en de omgeving kan bevorderen en behouden als je handelt als stromend water.

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *